Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku

Gerek işveren gerek işçi nezdinde doğan alacak davaları, fesih davaları, işe iade davaları gibi iş sözleşmelerinden doğan her türlü uyuşmazlıkla ilgili danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz.

Devamı...

Ceza Hukuku

Ceza hukukunda temel prensipler, suçta ve cezada kanunilik ve şahsi kusur sorumluluğundan oluşur. Bir fiilin suç olup olmadığı ve cezasının ne olduğu maddi ceza hukukunu ilgilendirir.

Devamı...

İdare Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında korunması kapsamında, iptal ve tam yargı davaları açılması, Kamu İhale Kurumu kararlarının iptali, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler...

Devamı...

Anayasa Hukuku

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 1. maddenin 8. fıkrasına göre; 23.09.2012 tarihinden sonra...

Devamı...

Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin maruz kaldığı Vergi Hukuku konusuna giren sorunların güncellenen mevzuat ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi...

Devamı...

İnsan Hakları Hukuku

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin denetim organı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’dir. Avrupa Konseyi üyesi 47 devletin tümü...

Devamı...