Av. Duygu ELMAS

Hakkımda

Elmas Hukuk Bürosu, kurulduğu tarihten itibaren müvekkillerine Avukatlık ve Hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, müvekkillerinin hukuki sorunlarının, verimli ve doğru şekilde çözümlenmesini amaçlamaktadır.

Avukat Duygu Elmas tarafından kurulan Elmas Hukuk Bürosu; Başta Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku ve İcra Takipleri gibi birçok alanda, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik faaliyetler yürütmekte ve hizmet vermektedir.

Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku

Gerek işveren gerek işçi nezdinde doğan alacak davaları, fesih davaları, işe iade davaları gibi iş sözleşmelerinden doğan her türlü uyuşmazlıkla ilgili danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz.

Devamı...

Ceza Hukuku

Ceza hukukunda temel prensipler, suçta ve cezada kanunilik ve şahsi kusur sorumluluğundan oluşur. Bir fiilin suç olup olmadığı ve cezasının ne olduğu maddi ceza hukukunu ilgilendirir.

Devamı...

İdare Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin idare karşısında korunması kapsamında, iptal ve tam yargı davaları açılması, Kamu İhale Kurumu kararlarının iptali, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, belediyeler...

Devamı...

Anayasa Hukuku

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 1. maddenin 8. fıkrasına göre; 23.09.2012 tarihinden sonra...

Devamı...

Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin maruz kaldığı Vergi Hukuku konusuna giren sorunların güncellenen mevzuat ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi...

Devamı...

İnsan Hakları Hukuku

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin denetim organı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’dir. Avrupa Konseyi üyesi 47 devletin tümü...

Devamı...
Whatsapp İletişim Hattı